Tvarkaraštis

 

 

Pamokų laikas

Laikas

Veikla

8.00-8.45

1 pamoka

8.55-9.40

2 pamoka

9.40-9.50

Pusryčiai (5-8 klasėms)

9.50-10.35

3 pamoka

10.35-10.45

Pusryčiai (I-IV gimnazijos klasėms)

10.45-11.30

4 pamoka

11.40-12.25

5 pamoka

12.25-12.55

Pietūs (5-8 klasėms)

Mankšta (I-IV gimnazijos klasėms)

12.55-13.40

6 pamoka

13.40-14.10

Pietūs (I-IV gimnazijos klasėms)

Mankšta (5-8 klasėms)

14.10-14.55

7 pamoka. Saviruoša

15.05-15.50

8 pamoka. Saviruoša. Neformalusis ugdymas

16.00-16.45

Neformalusis ugdymas

16.00-16.45

Neformalusis ugdymas

16.55-17.40

Neformalusis ugdymas

 

 

2017 metų įskaitų, brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraštis

Saviruoša

Dienotvarkė

 

 Ugdymo organizavimas:

2016-2017 mokslo metai

 

6.1. 2016–2017 m. m. atostogos mokiniams skiriamos vadovaujantis:

6.1.1 BUP;

6.1.2 mokytojų tarybos 2016 m. gegužės 26 d. posėdžio nutarimu (protokolas Nr. 5-2).

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Pamokos prasideda

Rudens atostogos

2016-10-31

2016-11-04

2017-11-07

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2016-12-27

2017-01-06

2017-01-09

Žiemos atostogos

2017-02-17

2017-02-17

2017-02-18

Pavasario (Velykų) atostogos

2017-04-10

2017-04-14*

2017-04-17

Vasaros atostogos

6-8 ir I-III gimnazijos klasės

5 klasės

2017-06-05

2017-05-31

2017-08-31**

2017-08-31

2017-09-01

2017-09-01

*IV gimnazijos klasių mokiniams atostogų diena, per kurią jie laiko kalbų įskaitą, perkeliama į 04-18 dieną;

**II gimnazijos klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą Švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku;

***IV gimnazijos klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko brandos egzaminus Švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku.