Vaiko gerovės komisijaGenerolo Povilo Plechavičiaus kadetų mokyklos KADETŲ GARBĖS KODEKSAS2017-2018 mokslo metai

Vaiko gerovės komisijos sudėtis, patvirtinta 2017 m. rugsėjo 1 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1-204.


Komisijos pirmininkė - Danguolė Žekevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

komisijos pirmininkės pavaduotoja - Neringa Linkevičienė, socialinė pedagogė, 

komisijos sekretorė - Ilona Šeškuvienė, bibliotekininkė, 

komisijos nariai:

Loreta Vosylė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

Rita Baltaduonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

Ingrida Levickienė, direktoriaus pavaduotoja formaliajam ir neformaliajam ugdymui,

Vida Gricienė, psichologė, 

Aida Jazavitienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė,

Eglė Grucytė, teisės pagrindų mokytoja,

Nijolė Džiaugytė, biologijos mokytoja metodininkė,

Vilma Užgalienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja,

Gintarė Telyčėnienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja,

Aleksandras Nemura, karybos pagrindų mokytojas, 

Olgita Cironkaitė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė,

Jūratė Abdrachmanovienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja, 

Jūratė Ivanauskienė, matematikos mokytoja ekspertė, 

Laura Šimaitytė Valaitienė, muzikos mokytoja metodininkė,

Jūratė Januškevičiūtė Varnagirienė, dailės mokytoja metodininkė.