GPPK Licejaus logo

Atnaujinta informacija apie mokinių priėmimą mokytis Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjuje 5-8, I-IV gimnazijos klasėse nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.  


2017-01-18 Kauno Žalgirio arenoje vykusioje Aukštųjų mokyklų mugėje lankėsi II-IV gimnazijos klasių kadetai. II ir IV-okams - tai puiki proga susidėlioti prioritetus apsisprendimams, III-iokams- galimybė išgryninti savo galimybes ir norus.

Plačiau >>>


2017-01-17 Praktiniai mokymai small 

Sausio 17 dieną  nuo 9 val. iki 11 val. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjuje 7-8,I-IV gimnazijos klasių mokiniams vyko „Psichoaktyviųjų ir sprogstamųjų medžiagų platinimas ir aptikimas“ praktiniai užsiėmimai.

Dėkojame partneriams už sudarytas gilesnio pažinimo galimybes.

Plačiau >>>


2017-01-13 Sausio 13oji Kauno vld Linelis small

2017 m. sausio 13 d. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus ugdytiniai dalyvavo Kauno lopšelio-darželio „Linelis“ šventiniame renginyje „Atmintis gyva - nes liudija“ ir pristatė meninę programą Sausio 13-osios tema.

Ugdytinius renginiui paruošė Laura Šimaitytė Valaitienė, muzikos mokytoja, Danutė Vilkienė, istorijos mokytoja, Rita Baltaduonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.


2017-01-13 Pilietine Akcija small

2017 m. sausio 13 d. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus dalyvavo pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“.

Plačiau >>>


2017-01-11 Kaledu viesnia apdovanojimai small

Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus bendruomenė apdovanota mokyklų puošimo „Sveika gyva, Kalėdų viešnia“ konkurso diplomais. Šaunuolės mokytojos Gražina Žebelienė, Jūratė Januškevičiūtė Varnagirienė, joms talkinę kadetai, jų tėveliai!

Plačiau >>>

 


 Mokinių, jų tėvelių (globėjų, rūpintojų) dėmesiui, 

primename, 

 jei oro temperatūra yra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į Licėjų gali nevykti 5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai - ir kitų klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokslo dienų skaičių. Jei pamokos nevyko dėl šalčio, karantino ar stichinių nelaimių, dienyne žymimos datos ir parašoma „Pamokos nevyko dėl…”. 

Administracija


 

 2016-12-06-09 Stovykla Pasieniečių mokykloje small

2016 m. gruodžio 6-9 d. grupė kadetų, vadovaujama patyrusių instruktorių, dalyvavo stovykloje „Renkuosi iššūkius“ Pasieniečių mokykloje Medininkuose.

Akimirkos >>>


2016-12-09 Vizitas pas lep VRM T.Žilinską small

2016 m. gruodžio 9 d. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktorius lankėsi Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijoje ir Kadetų licėjaus bendruomenės vardu dėkojo laikinai einančiam Vidaus reikalų ministrui Tomui Žilinskui už Tėvynės meilės ir pilietiškumo pavyzdį, nuolatinį dėmesį Kadetų licėjui.

Akimirkos >>>


 

2016-11-22 VU ir Valstybes pazinimo centras small

2016 m. lapkričio 22 d. 8, I-IV gimnazijos klasių kadetų aktyvo grupė dalyvavo edukacinėje programoje Vilniuje.

Plačiau >>>


 

2016-11-15 Stovykla Kazlu Rudoje

Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus ugdytiniai 2016 m. lapkričio 14-18 d. buvo išvykę į stovyklą Lietuvos kariuomenės Divizijos generolo Stasio Raštikio Kazlų Rūdos poligone.

Dėkojame Kadetų licėjaus partneriams už suteiktą galimybę užsiėmimus organizuoti kitose, licėjui netradicinėse aplinkose.

Plačiau >>>